Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Jesteś wyjątkowa
pachniesz oddaniem, którego chcę.


Od nowa wkładam w ciebie słowa 
aż wstrząśnie tobą opętańczy dreszcz i
wybuchnie ci głowa, sama wiesz –
mowa ciała.

A ciało szepce dłonią cichą, tylko się wije i odsłania, 
ja go tak tykam, jak zegara, nakręcam mocniej, aż do bólu
zaprzestania.

Na piersi kładę palce wilgotne z miejsc dotykania
choćbyś tam tylko ich teraz nie chciała, ale głębiej niż 
można.

Przybliżam się sobą, przyciskam do bioder, faluję jak obłok
dołożony przodem i czujesz na udzie, że jestem, że błądzę, że
obok w ciemności ukrywa się słońce.

Aż klękam przed tobą. 
Ręce nad głową unosisz wysoko, bym zabrał jak swoje
ciało twoje. Pieczętuję je pieczęcią i już jesteś naznaczona.

Pod moją chęcią ledwo możesz oddychać, 
jest ci tak dobrze ciężko, 
za ścianą słychać jak łapiesz powietrze
prędko.

 

— Zbigniew Matyjaszczyk
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
Najpierw my otwieramy wino, potem wino otwiera nas
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viacytaty cytaty
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viatwice twice
1596 1c27 500
Reposted fromlittlefool littlefool viatwice twice
0415 9914
Reposted fromSqu7nt Squ7nt viatwice twice
8041 3451
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamayamar mayamar
4147 7d35 500
Reposted fromcynicalalien cynicalalien viatwice twice
7665 3643
Reposted fromoctober84 october84 viamayamar mayamar
7323 a763
Reposted fromsaiwala saiwala viamayamar mayamar
8583 bfed
Reposted fromkarmacoma karmacoma viailovemovies ilovemovies
Reposted fromDisney Disney viailovemovies ilovemovies
5097 e5d4
Reposted fromnavi navi viaaffia affia
Reposted fromthetemple thetemple viaquirk quirk
6332 ff05
Reposted fromzciach zciach vianoisetales noisetales
6130 ec22 500
Reposted fromsaiwala saiwala vianoisetales noisetales
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viainkoherencja inkoherencja
Book shop in Gothic Quarter. (at Barrio Gótico, España)
Reposted fromjordana jordana vianoisetales noisetales
0308 5881 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoisetales noisetales
2125 e3ee 500
Reposted fromadzix69 adzix69 vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl